Custom Search

تصدير إحداثيات نقاط مخطط الأتوكاد إلى ملف SDR لتصديرة الى جهاز الــ TotalStation

Posted by

تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز



تصدير إحداثيات نقاط مخطط الأتوكاد إلى ملف SDR لتصديرة الى جهاز الــ TotalStation



تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


أولا نبدأ ببرنامج الأتوكاد


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز




تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز




تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز




تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز




ثانيا برنامج الــ EXCEL


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز



تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز




ثالثا برنامج الـــ Prolink from SOKKIA


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز



تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز


تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز



تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز









تصدير الإحداثيات الاتوكاد لجهاز

المتابعون